070 – 255 03 25      info@grontfint.se

Markentreprenad och byggnation

Vi utför det mesta inom markentreprenad för din trädgård, vi har tillgång till små smidiga maskiner som gör minimala spår, vi går in och gör det vi ska utan att lämna massa spår efter oss.

Vi anlägger nya gräsmattor, gräver dammar, bygger stödmurar och sätter sten. Vi utför naturligtvis även små arbeten i form av växtplanteringar och grävning av land och rabatter.

Vi bygger allt från pergola till altaner och garage, lägger nytt tak och byter kök.