Betalningspolicy

Betalningstiden på våra fakturor är följande:

 • Privatpersoner: 20 dagar
 • Företag: 30 dagar
 • Kommun, stat och myndigheter: 30 dagar

Om du inte betalar din faktura i tid kommer vi att skicka ut en påminnelse. Då tillkommer följande kostnader:

 • Påminnelseavgift (60 kr)

Om du inte betalar din faktura tillkommer också dröjsmålsränta med 8% av fakturabeloppet per år. Räntan börjar räknas 30 dagar efter fakturadatumet.

Om du inte betalar efter påminnelse så kommer vi att skicka fakturan vidare till Kronofogden. Då tillkommer följande kostnader:

 • Kronofogdens avgifter
 • Tingsrätt – domstolsavgift
 • Advokatkostnad
 • Revisorskostnader
 • Våra arbetskostnader

Om du fortfarande inte betalar kan tvisten komma att avgöras i domstol (tingsrätten). Då kan även följande kostnader tillkomma.

 • Dina rättegångskostnader
 • Våra rättegångskostnader