070 – 255 03 25      info@grontfint.se      Produkter      Bekräftelse

Vad är hushållsnära tjänster?

Hushållsnära tjänster är en modern svensk beteckning på tjänster som utförs i privathem. Till hushållsnära tjänster räknas arbete som utförs i eller i anslutning till bostaden som till exempel städning, fönsterputs, dammsugning och trädgårdssysslor.

Efter den skattereform, så kallat RUT-avdrag, som genomfördes den 1 juli 2007 innebär det att privatpersoner kan ansöka om skattereduktion för hushållsnära tjänster som de köpt till ett maxbelopp av 100 000 kronor per år. Du kan då få ett avdrag på 50 procent av kostnaden.

Vi erbjuder i dagsläget följande hushållsnära tjänster