070 – 255 03 25      info@grontfint.se

Projektering och design

Grönt & Fint kan hjälpa dig med allt från design av din trädgård till entreprenadarbetet där vi ger dig en trädgård utifrån de önskemål som du har. Vi har efter en kurs via trädgårdsakademin i Alnarp skaffat oss viss erfarenhet om hur designarbetet går till. Vi går tillsammans igenom din trädgård, vilka önskemål och vilket trädgårdsintresse du har. Vi tittar på vilka färger du uppskattar och vika färger er övriga omgivning har. Helt enkelt hur du vill använda din trädgård.

Eftersom vi bara har begräsand erfarenhet av detta gör vi det kostnadsfritt under förutsättning att Grönt & Fint får det fortsatta förtroendet att skapa den trädgård vi kommer överens om.