070 – 255 03 25      info@grontfint.se      Produkter      Bekräftelse

TrädgårdstjänsterTrädgårdsskötsel

Trädgården ska vara en plats för njutning och avkoppling men i takt med vår allt mer stressade tillvaro kan den även bli till en belastning. Kanske lite extra hjälp i trädgården är avgörande för om du ska kunna bo kvar i ditt hus vid sjukdom eller när kroppen säger ifrån av andra orsaker.

Koppla av i din trädgård utan stress och måsten!

Vi klipper vi gräset, trimmar, räfsar löv, rensar landen eller vårstädar. På vintern skottar vi snö och sandar vid behov. Du väljer själv vilka arbetsuppgifter du vill ha hjälp med.

Vi står för allt material såsom gräsklippare, miljöbensin och alla andra redskap som behövs.

Trädgårdstjänster

I våra trädgårdstjänster ingår klippning med multiklippare, det vill säga gräset slås sönder minst två gånger och ligger kvar i gräsmattan. Vill du att vi ska köra med uppsamlare och ta med oss gräset gör vi det, men då ingår inte bortforslingen av gräset i det så kallade Rutavdraget.

Vill du beställa någon tjänst en enstaka gång, exempelvis vid semester eller kortvarig sjukdom går detta också bra.

Du kan även beställa vår tjänst skräpkörning där vi hämtar trädgårdsavfall och annan bråte du vill bli av med.

Kostnad för trädgårdstjänster

Abonnerar du på tjänsten får du ett fast pris på alla arbetsuppgifter du väljer, du betalar per tjänstetillfälle, men minsta tid vi debiterar är en timma. Enstaka arbetsuppgifter utförs på löpande räkning, även här är minsta debiterbara tid en timma.