070 – 255 03 25      info@grontfint.se      Produkter      Bekräftelse

Trädklippning

Trädklippning

Grönt & Fint utför trädklippning som ser till trädets bästa, vi har utrustningen och kunskapen för att ta oss an allt från ditt nyplanterade äppelträd till de största träden där vi måste använda klättring eller skylift. Allt utförs naturligtvis med största säkerhetsmedvetenhet med nödvändig utrustning.

Allt från trädklippning till återvinning

Vi tar naturligtvis med oss allt avfall och lämnar till återvinning.
När det gäller trädklippning är det inte möjligt att få RUT-avdrag.

Läs gärna mer på följande länk från skatteverket.